آنا شیمی پارس
_

مجله تخصصی

_

مرکب چیست ؟

مخلوط پراکنده ای از رنگدانه ها در داخل یک سیال حامل و یا محلولی از یک جوهر در آن که محصول نهایی، سیال، خمیر و یا پودری است که باید روی سطحی قرار گرفته و خشک شود…

رنگ صنعتی چیست؟

صنایع رنگ یکی از مهم ترین صنایع کاربردی و زیبا سازی است که همواره در سال های اخیر تولیدات آن رو به رشد بوده است. به طور کلی تولیدات این صنعت به دو دسته کلی تقسیم می شود.

رنگ های پایه آب

رنگ‌های پایه آب معمولاً به عنوان رنگ‌های آکریلیک آبی نیز شناخته می‌شوند و از آب به عنوان حلال استفاده می‌کنند. این نــــــــوع رنگ‌ها برای نقاشــــــی در کـــــــاغذ، بوم‌نقاشی، پــــــوسترها …